Oyunun Çocuğun Zihinsel Gelişimine Olan Etkileri

Oyunun Çocuğun Zihinsel Gelişimine Olan Etkileri

Çocuklar, kendilerini ve çevrelerini oyun yoluyla tanırlar. Sürekli sorular sorarak bilgiler elde eder ve bilgilerini de çevresindekilere aktarırlar. Oyun, keşfederek öğrenmeyi içerir. Çocuk birçok kavramı, olayı ve deneyimi oyun içinde öğrenir. Bu bağlamda kum boyama oyunu da:

  • Nesneleri tanıyıp, isimlendirmeyi, onların işlevlerini,
  • Mantık yürütmeyi, sebep-sonuç ilişkisi kurmayı, seçim yapmayı, dikkatini toplamayı, kendini bir amaca yöneltmeyi,
  • Düşünme, algılama, sıralama, sınıflama, analiz yapma, sentez yapma,değerlendirme, problem çözme gibi zihinsel süreçlerin işleyişinin hızlanmasını,
  • Ağırlık, renk, şekil, boyut, hacim, zaman, mekân, soğuk, sıcak gibi birçok kavramların kazanılmasını sağlar.
  • Ayrıca oyun yoluyla kazandığı bu deneyim ve bilgiler arasında ilişkiler kurarak, bu bilgileri daha sonra karşılaştığı problemleri çözmede kullanabilme becerisi kazanır.

Son Eklenenler